دوره زبان آلمانی | زبان گستر مشهد | آموزشگاه زبان های خارجی |

دوره های زبان آلمانی

زبان آلمانی

در زبان گستر مشهد

Zaban Gostar
زبان گستر

موسسه زبان های خارجی زبان گستر مشهد

زبان آلمانی سطح B1
دوره های زباندوره های زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی سطح مقدماتی B1

زبان آلمانی در زبان گستر مشهد زبان مورد علاقه: زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان فرانسه ترکی استانبولی

مشاهده
دوره های زباندوره های زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی سطح مقدماتی A2

زبان آلمانی در زبان گستر مشهد زبان مورد علاقه: زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان فرانسه ترکی استانبولی

مشاهده
زبان آلمانی سطح A1 در زبان گستر مشهد
دوره های زباندوره های زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی سطح مقدماتی A1

زبان آلمانی در زبان گستر مشهد زبان مورد علاقه: زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان فرانسه ترکی استانبولی

مشاهده
زبان آلمانی سطح B2/1
دوره های زباندوره های زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی سطح متوسط 1/B 2

زبان آلمانی در زبان گستر مشهد زبان مورد علاقه: زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان فرانسه ترکی استانبولی

مشاهده
دوره زبان آلمانی سطح پیشرفته B2/2
دوره های زباندوره های زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی سطح پیشرفته B2/2

زبان آلمانی در زبان گستر مشهد زبان مورد علاقه: زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان فرانسه ترکی استانبولی

مشاهده
دوره زبان آلمانی سطح پیشرفته C1
دوره های زباندوره های زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی سطح پیشرفته C1

مشاهده

فرم ثبت نام در زبان گستر

ثبت نام کنید

توجه: رمز عبور شما بطور خودکار ایجاد می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

فرم ورود به زبان گستر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

فرم درخواست مدرس

فرم زیر را پر کنید

زبان گستر