ثبت نام آموزشی | زبان گستر مشهد | آموزشگاه زبان های خارجی

ثبت نام آموزشی

زبان گستر مشهد

ثبت نام آموزشی

در زبان گستر مشهد

Zaban Gostar
زبان گستر

ثبت نام آموزشی

ثبت نام آموزشی

نکاتی در مورد دوره های آموزشی

فرایند ثبت نام
تکمیل پرسشنامه ثبت نام حضوری یا اینترنتی
تعیین وقت تعیین سطح
انجام تعیین سطح
ثبت نام و پرداخت هزینه سطح تعیین شده از سوی سوپروایزر
تهیه کتاب و مواد آموزشی مورد نیاز
دریافت تقویم آموزشی ترم

- حداقل نمره قبولی 75  از ١٠٠ می باشد. البته زبان آموزانی که نمره 65 تا 70 را کسب می کنند. به صورت مشروط قبول تلقی شده و می بایست در ترم بعدحداقل نمره 75 را کسب نمایند.

- در هر جلسه غیبت یک نمره کسر میگردد و حداکثر غیبت مجاز 3جلسه در طول ترم می باشد.

بنابراین زبان آموزانی که غیبت بیش‌ازحدمجاز داشته باشند از شرکت در آزمون نهایی محروم و در پایان ترم برای ایشان مردودی اعلام می گردد .

- با توجه به اهمیت و تاثیر متوالی دوره های آموزش زبان‌انگلیسی‌،‌ مدت مرخصی قانونی هر‌ دوره برای زبان آموز فقط یک ترم می باشد ‌.

در‌صوت عدم مراجعه به‌موقع، جهت‌ ادامه‌تحصیل‌،‌موسسه با‌انجام تست ورودی توانایی زبان آموز را مجدداً ارزشیابی و تعیین می نماید.

- در رابطه با دوره های کودکان و نوجوانان اولیای محترم می بایست‌ با هماهنگی موسسه و استاد مربوطه روند آموزش فرزندانشان را با جدیت پی گیری نمایند.

- پس از ثبت نام، انصراف از شرکت در کلاسها تا ‌٤٨ ‌ساعت‌قبل‌از شروع ترم با‌کسر %٢٠ از مبلغ کل‌شهریه امکان‌پذیرمی باشد .

توجه داشته باشید که بعد از شروع ترم به هیچ وجه شهریه پرداختی مسترد نمی شود .

فرم ثبت نام در زبان گستر

ثبت نام کنید

توجه: رمز عبور شما بطور خودکار ایجاد می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

فرم ورود به زبان گستر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

فرم درخواست مدرس

فرم زیر را پر کنید

زبان گستر