دوره مکالمه نوجوانان | زبان گستر مشهد | آموزشگاه زبان های خارجی در مشهد

دوره مکالمه نوجوانان

زبان گستر مشهد

دوره مکالمه

در زبان گستر مشهد

Zaban Gostar
زبان گستر

دوره مکالمه نوجوانان

نام دوره مدرس روزهای کلاس ساعت شروع ترم وضعیت دوره لینک ثبت نام دوره
Connect 1 خانم ربوبیت دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه 89/12/08 موجود ثبت نام
Connect 2 خانم نوروزی دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ تکمیل ثبت نام
Speak Now 1 آقای معین نجاریان دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ تکمیل ثبت نام
Speak now 2 خانم قربانی دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ موجود ثبت نام
Family & Friends 4 آقای ثانوی دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ موجود ثبت نام
Family & Friends 3 خانم عادل دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ موجود ثبت نام
Connect 4 ______ دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ موجود ثبت نام
Movie 1 خانم متین دو کد فرد و زوج با هماهنگی موسسه ______ تکمیل ثبت نام
Connect مهندس ظفر کد صبح 10-12 98/12/05 تکمیل ثبت نام

فرم ثبت نام در زبان گستر

ثبت نام کنید

توجه: رمز عبور شما بطور خودکار ایجاد می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

فرم ورود به زبان گستر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

فرم درخواست مدرس

فرم زیر را پر کنید

زبان گستر