دوره زبان انگلیسی نوجوانان | زبان گستر مشهد | آموزشگاه زبان های خارجی

دوره زبان انگلیسی ویژه نوجوانان

زبان انگلیسی

در زبان گستر مشهد

Zaban Gostar
زبان گستر

موسسه زبان های خارجی زبان گستر مشهد

دوره زبان انگلیسی ویژه نوجوانان connect 1
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجواناندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی نوجوانان connect 1

مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد و از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش می دهد.موسسه زبان های خارجی زبان گستر از این مجموعه به عنوان پلی بین مجموعه های اموزشی فمیلی فرندز…..

مشاهده
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجوانان connect 2
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجواناندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی نوجوانان connect 2

مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد و از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش می دهد.موسسه زبان های خارجی زبان گستر از این مجموعه به عنوان پلی بین مجموعه های اموزشی فمیلی فرندز….

مشاهده
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجوانان connect 3
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجواناندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی نوجوانان connect 3

مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد و از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش می دهد.موسسه زبان های خارجی زبان گستر از این مجموعه به عنوان پلی بین مجموعه های اموزشی فمیلی فرندز….

مشاهده
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجوانان connect 4
دوره زبان انگلیسی ویژه نوجواناندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی نوجوانان connect 4

مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد و از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش می دهد.موسسه زبان های خارجی زبان گستر از این مجموعه به عنوان پلی بین مجموعه های اموزشی فمیلی فرندز….

مشاهده

فرم ثبت نام در زبان گستر

ثبت نام کنید

توجه: رمز عبور شما بطور خودکار ایجاد می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

فرم ورود به زبان گستر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

فرم درخواست مدرس

فرم زیر را پر کنید

زبان گستر