دوره زبان انگلیسی کودکان | زبان گستر مشهد | آموزشگاه زبان های خارجی

دوره زبان انگلیسی ویژه کودکان

زبان انگلیسی

در زبان گستر مشهد

Zaban Gostar
زبان گستر

موسسه زبان های خارجی زبان گستر مشهد

دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکان 1 Family and friends
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکاندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی کودکان 1 مقدماتی

دوره زبان انگلیسی مقدماتی 1 کودکان شامل 3 ترم 16 جلسه ای می باشد و در قالب کلاسهای گروهی با استفاده از سری کتابهای Family & Friends برگزار می شود (3 روز در هفته -1 جلسه در هر روز). مجموعه ی Family and friends…..

مشاهده
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکان Family and friends 2
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکاندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی کودکان 2 مقدماتی

دوره زبان انگلیسی مقدماتی 2 کودکان شامل 3 ترم 16 جلسه ای می باشد و در قالب کلاسهای گروهی با استفاده از سری کتابهای Family & Friends برگزار می شود (3 روز در هفته -1 جلسه در هر روز). مجموعه ی Family and friends….

مشاهده
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکان 3 Family and Friends
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکاندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی کودکان 3 مقدماتی

دوره زبان انگلیسی مقدماتی 3 کودکان شامل 3 ترم 16 جلسه ای می باشد و در قالب کلاسهای گروهی با استفاده از سریکتابهای Family & Friends برگزار می شود (3 روز در هفته -1 جلسه در هر روز). مجموعه ی Family and friends…..

مشاهده
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکان 4 Family and friends
دوره زبان انگلیسی مقدماتی کودکاندوره های زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی کودکان 4 مقدماتی

دوره زبان انگلیسی مقدماتی 4 کودکان شامل 3 ترم 16 جلسه ای می باشد و در قالب کلاسهای گروهی با استفاده از سریکتابهای Family & Friends برگزار می شود (3 روز در هفته -1 جلسه در هر روز). مجموعه ی Family and friends…..

مشاهده

فرم ثبت نام در زبان گستر

ثبت نام کنید

توجه: رمز عبور شما بطور خودکار ایجاد می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

فرم ورود به زبان گستر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

فرم درخواست مدرس

فرم زیر را پر کنید

زبان گستر